Aktiv spion.

NATO i form av Koninklijke Marine (Royal Netherlands Navy) besöker i skrivande stund Sveriges framsida med ubåten Zeeleeuw. Ett av fyra fartyg i den så kallade Walrus-klassen. De har anlitats flitigt av NATO i allehanda uppdrag kring bland annat forna Jugoslavien, Iran och Irak, främst för att de anses vara mycket tystgående i en jämförelse med försvarsalliansens övriga ubåtar. Zeeleeuw har utfört belönade insatser i Indiska oceanen i kampen mot somaliska pirater och bara i dagarna så hävdade ryska marinen att de jagat iväg henne, då hon varit alltför nyfiken och närgången mot respektingivande hangarfartyget Admiral Kuznetsov i Medelhavet. Zeeleeuw är en aktiv spion, onekligen en högintressant farkost att iakttaga.

Zeeleeuw deltog i NATO-insatsen Operation Ocean Shield i Adenviken utanför Afrikas Horn 2010 där hon utförde spaningsuppdrag gentemot de ombytliga somaliska piraterna – ena stunden tillsynes harmlösa fiskare, i nästa stund beväpnade banditer. Göteborg, Stigbergskajen, 2016.

zeeleeuw-1

Nedan syns överdelen av rodren, två av totalt fyra, som till skillnad från många andra ubåtar har konfigurationen av ett “X” istället för som ett kors. Det är en lösning som används även på svenska ubåtar av modernt slag. Exakt vad denna  lösning innebär för fördelar jämfört med konventionellt monterade roder låter jag vara osagt. Göteborg, Stigbergskajen, 2016.

zeeleeuw-2

Jag var inte avundsjuk på mannen som fick stå ute på vakt. Tempen låg runt nollan, kombinerat med fukten från sjön så torde man bli frusen på nolltid. Sjölejonet heter hon på svenska och även hennes tre systerfartyg är döpta efter däggdjur som lever i havet. Göteborg, Stigbergskajen, 2016.

zeeleeuw-3

Plus. Zeeleeuw är en ubåt som för ett mycket aktivt och hemligt liv. En spännande båt att kolla på. Passa på själv, sannolikt lämnar hon söndag kväll.

Minus. Nu börjar köerna vid Lilla Bommen – den nya bron skall snart ta form och om du tyckte att det var svårkört där innan så bör du bespara dig mödan att ratta bilen däråt.

Advertisements

~ by onemountainsplace on November 12, 2016.

 
%d bloggers like this: